Tarief dwarsfluitles

Voor het seizoen 2023/2024 bedraagt het lestarief: € 800,-

Het lestarief is gebaseerd op wekelijkse individuele lessen van 30 minuten. In overleg kunnen andere lesvormen worden afgesproken b.v. les van 20 of 45 minuten of groepsles.

Het seizoen bestaat uit 37 lesweken en daarnaast zijn er projecten. 
In de schoolvakanties van de middelbare scholen in Zwolle is er in principe geen les.

Het lesgeld kan worden voldaan in 1, 3 of 10 termijnen.

Voor 21 jarigen en ouder bedraagt het lesgeld € 960,- voor 30 minuten les per week. Andere lesvormen zijn mogelijk.

Het is mogelijk om op elk moment van het jaar in te stromen. Afhankelijk van het moment van instromen wordt het tarief aangepast.

Het is voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen mogelijk om via Stichting Meedoen Zwolle financiële steun voor de fluitlessen te krijgen.

Musicus, fluitdocent en contact clown Zwolle